Lekker leven, samendoen!

Een gezinshuis waar liefde en expertise samenkomen.

Neem contact op

Wij geloven in een samenleving

waaraan iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht deelneemt

Neem contact op

Welkom bij het Habitat Huis Didam
 Een toegewijde zorginstelling voor kinderen en jongvolwassenen.

Bij het Habitat Huis Didam erkennen we de unieke behoeften van elk individu en streven we ernaar een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waarin zij kunnen gedijen. Als een kleinschalige zorginstelling zijn we toegewijd aan het verstrekken van een warme en stabiele thuisbasis voor kinderen en jongvolwassenen die om verschillende redenen niet bij hun eigen ouders kunnen wonen.

Ons huis kenmerkt zich door een professionele en verantwoordelijke aanpak. Ons ervaren team van zorgverleners verwelkomt elk kind en elke jongvolwassene in ons gezinshuis en biedt hen de zorg en begeleiding die zij nodig hebben. We streven ernaar om een veilige, gestructureerde en liefdevolle omgeving te creëren waarin zij zich kunnen ontwikkelen, vaardigheden kunnen opbouwen en positieve ervaringen kunnen opdoen

Het Habitat huis Didam staat voor 'Lekker leven, samendoen' .

'Bij het Habitat Huis Didam zetten we ons in om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin elk individu zich geborgen voelt. Samen bouwen we aan een hoopvolle toekomst voor de kinderen en jongvolwassenen die op onze zorg kunnen rekenen.'

Vier onderscheidende 
kernwaarden:
 

  • Individuele zorg en begeleiding: We geloven in het belang van persoonlijke aandacht voor elk individu. Ons team staat klaar om te luisteren naar hun unieke behoeften en hen te ondersteunen op hun levenspad.

    Professionele benadering: Als een officiële zorginstelling hanteren we hoge professionele normen. We werken volgens richtlijnen en protocollen om ervoor te zorgen dat de zorg die we bieden van de hoogste kwaliteit is.

    Empowerment en zelfredzaamheid: We streven ernaar kinderen en jongvolwassenen te helpen hun eigen kracht te ontdekken en zelfstandigheid te ontwikkelen. We bieden hende middelen, vaardigheden en ondersteuning om hun eigen toekomst vorm te geven.

    Samenwerking en partnerschap: We hechten veel waarde aan samenwerking met ouders, voogden en betrokken instanties. Door open communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid werken we samen aan het welzijn en de toekomst van degenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Wat maakt ons huis uniek?

Bij het Habitat Huis Didam geloven we in de kracht van een teambenadering. Samenwerken met externe experts en betrokken instanties stelt ons in staat om de best mogelijke zorg te bieden en de individuele behoeften van elk kind en elke jongvolwassene aan te pakken.
We zijn vastbesloten om een verschil te maken in hun leven door hen te helpen hun trauma te verwerken, veerkracht op te bouwen en positieve toekomstperspectieven te ontwikkelen.

Contact

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen
voor vragen of voor een kennismaking:

Habitat Huis Didam
Manhorstweg 5
6941RK DIDAM

Mail: Huis.didam@habitatlekkerleven.nl

Habitat huis Didam maakt deel uit van HLL Zorgondernemingen
K.v.K. Arnhem 70362971
NL69  ABNA 0813 0339 18  t.n.v. HLL Zorgondernemingen
________________________________________________________

Contactpersoon voor het Habitat huis Didam:

Walter Kienhuis
Tel: 06 2708 6458
Mail: w.kienhuis@habitatlekkerleven.nl.  


    

Top