Financiering

Onze dienst- en zorgverlening wordt op de volgende wijzen gefinancierd:

  • Wlz (Wet langdurige zorg) - zorg in natura en Jeugdwet. 
Top