Diensten

Kwalitatieve WLZ-zorg en Zorg via de Jeugdwet

Bij het Habitat Huis Didam streven we ernaar om hoogwaardige zorg en ondersteuning te bieden aan kinderen en jongvolwassenen die onze zorginstelling betreden. We bieden een breed scala aan diensten om aan de diverse behoeften van onze cliënten te voldoen, waaronder WLZ-zorg, zorg via de Jeugdwet en nauwe samenwerking met biologische ouders.

WLZ-zorg (Wet Langdurige Zorg): We zijn erkend als een zorginstelling die gespecialiseerde zorg en begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen met een intensieve zorgvraag. Ons ervaren team van professionals ontwikkelt samen met onze gedragswetenschapper persoonlijke zorgplannen die aansluiten bij de unieke behoeften van elk individu. We creëren een veilige en stimulerende omgeving waarin ze kunnen groeien, herstellen en hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Zorg via de Jeugdwet: Daarnaast bieden we zorg en ondersteuning aan kinderen en jongvolwassenen die vallen onder de Jeugdwet. We werken nauw samen met gemeenten en andere betrokken instanties om passende zorgplannen op te stellen. Ons team van professionals is getraind in traumasensitief opvoeden en biedt een veilige en ondersteunende omgeving waarin ze kunnen herstellen, groeien en positieve veranderingen in hun leven kunnen bewerkstelligen.

Samenwerking met biologische ouders: We erkennen het belang van het betrekken van biologische ouders bij het zorgproces. We geloven in de kracht van samenwerking en werken nauw samen met biologische ouders om een gezamenlijk doel te bereiken: het welzijn van het kind of de jongvolwassene. We moedigen open communicatie aan en streven naar een partnerschap waarin we de behoeften en wensen van biologische ouders respecteren en ondersteunen.

Holistische benadering

Onze diensten zijn gebaseerd op een holistische benadering, waarbij we zorgen voor de fysieke, medische, emotionele, sociale en educatieve behoeften van onze cliënten. We werken samen met een breed netwerk van professionals en externe partners om ervoor te zorgen dat onze cliënten de best mogelijke zorg ontvangen, zowel binnen onze zorginstelling als in samenwerking met biologische ouders.

Bij het Habitat Huis Didam staat het welzijn van onze cliënten en de kwaliteit van de zorg centraal. We zijn toegewijd aan het bieden van zorg die de hoogste kwaliteit en professionaliteit weerspiegelt, waarbij we samenwerken met biologische ouders om een positieve impact te hebben op het leven van de kinderen en jongvolwassenen die ons gezinshuis als hun thuis beschouwen.

Top